• 15.05.2017

"Toimitila on nykyajan johtamisen väline" - Martela

Työn luonteen muuttuessa, myös työympäristön merkitys on kasvanut valtavasti.
 
Enää työhyvinvointia ei voida toteuttaa pelkästään miettimällä ergonomiaa, vaan parhain lopputulos saavutetaan silloin, kun työntekijä pystyy itse valitsemaan oman työskentelypisteensä. Työympäristöä suunniteltaessa olisi huomioitava muun muassa työtehtävien asettamat vaatimukset. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osa työstä saattaa vaatia hiljaisen ympäristön, jossa työskentelijä pystyy keskittymään rauhassa, kun taas jokin toinen tehtävä onnistuisi paremmin silloin, kun tiimi pystyy kokoontumaan saman pöydän äärelle ja vaihtamaan ajatuksia. Nykypäivänä voidaankin nähdä, että toimipiste on eräänlainen johtamisen väline, johon investointi on vain yksi investointi muiden joukossa.   
 
Toimivan työympäristön suunnittelu asettaa kuitenkin omat haasteensa, jolloin on hyvä turvautua ammattilaisen apuun. Tule tutustumaan Martelaan joka on tarjonnut parhaita työ- ja opiskeluympäristöjä jo useamman vuosikymmenen ajan.