• 16.01.2019

Uuden vuoden virastouudistus

Centren suurin yksittäinen toimija Liikennevirasto tulee näkymään uudella ilmeellä ja nimellä. Vuoden alusta voimaan tulleen virastouudistuksen myötä tulemme tuntemaan Liikenneviraston Väylävirastona, tai tuttavallisemmin Väylänä.

Väylän päätehtävänä on vastata valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Virasto huolehtii liikenteen palvelutasosta ja osallistuu myös liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Alueelliset ELY-keskukset vastaavat Väylän ohjaamina maantieliikenteen sujuvuudesta, turvallisuudesta ja kunnossapidosta.

Virastouudistuksen myötä toimintansa aloittaa myös uusi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka vastaa mm. liikenteen luvista, pätevyyksistä ja valvonnasta. Traficom yhdistää Liikenteen turvallisuusviraston Trafin, Viestintäviraston sekä tietyt Liikenneviraston toiminnot.

Aiempien virastojen palvelut jatkuvat keskeytyksettä ja niitä kehitetään edelleen. Kuluttaja-asiakkaille virastouudistus ei aiheuta suuria muutoksia, vaan asiointi sujuu käytännössä samalla tavalla kuin aiemminkin.