Väylä

Väylä (ent. Liikennevirasto) vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Väylä on liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Tehtävät vaihtelevat liikenteen asiantuntijatehtävistä operatiiviseen liikenteen ohjaukseen ja hallinnollisiin tehtäviin.

 3. ja 4. kerrokset
 ma-pe 8-16:15

 0295 34 3000
 kirjaamo@vayla.fi

 www.vayla.fi